บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นทร์ คอนโทรล จำกัด
บริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร และโรงแรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงจัดประชุม ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นทร์ คอนโทรล จำกัด
300/4-5ซอยลาดพร้าว132 10240