บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ผลิตน้ำตาล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลงานและอายุงาน - สวัสดิการบ้านพักเมื่อมีตำแหน่งงานที่กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
333 ม.9
ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000