เกี่ยวกับเรา
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด The Enterprise Resources Training Co., Ltd. (ERT)
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำมากมาย ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Microsoft ในระดับ Gold Learning Partner, Oracle, SAP (อบรม SAP Business Objects, Crystal report), VMware, Symantec, Veritas, Check Point ,Trend Micro รวมทั้งยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากศูนย์สอบชั้นนำ ได้แก่ Virtual University Enterprises (Pearson VUE) ,Prometric และศูนย์สอบทางด้านภาษาอังกฤษจาก TOEFL iBT , ศูนย์สอบ Castle Worldwide, ศูนย์สอบ PSI (PSI Kiosk for authorized AWS Testing Center), ซึ่งใน 1 ปีจะมีนักเรียนกว่า 10,000 คน ที่ผ่านการเรียนการสอนจาก ERT
นอกจากนี้ ERT ยังให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาและการวางระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น
ระบบ Windows Sever, ระบบ Database, ระบบการทำรายงาน รวมทั้งหากต้องการให้ ERT ทำการทดสอบซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในองค์กร หรือสำหรับลูกค้าของท่าน ทาง ERT มีทีมงาน Testing เพื่อรองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้การทอสอบนั้นผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ERT ยังมีบริการ Outsourcing ในเรื่องของพนักงานทางด่าน IT อาทิเช่น Helpdesk, System Engineer, Developer เพื่อรองรับโครงการต่าง ๆของบริษัทลูกค้าได้ พร้อมทั้งให้บริการการเช่าห้องเพื่อการอบรมโปรแกรมต่าง ๆ และ ERT ยังสามารถจัดส่งวิทยากรไปสอน ณ สถานที่ขององค์กรของท่านหรือต่างประเทศได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น ERT เสมือนเป็นการบริการ ONE STOP SERVICES เพื่อรองรับธุรกิจทางด้าน IT โดยตรง ERT มีการสอนหลากหลายรูปแบบ สามารถให้ท่านพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันชีวิต
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ กรณีต่างๆ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์ รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
2922/135-136 ห้อง 331-332 ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.ert.co.th
ใช้งานแผนที่