บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพสูงขึ้นมาตอบ สนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการวางระบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อเกิดศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายในองค์กรของลูกค้า โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านระบบการบริหารโครงการด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้พันธกิจของ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด คือ มุ่งมั่นพัฒนาระบบเพื่อบริหารต้นทุน และระบบบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทำให้ผู้รับเหมาเพิ่มศักยภาพในการประมูลโครงการ รับรู้ต้นทุนจริงได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีต้นทุนอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ได้ทันที นอกจากนี้จะต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการเพิ่มเติมของ กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง "ที่ BUILK ONE GROUP เปิดโอกาสให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และสนุกไปกันการทำงานแบบมืออาชีพทุก ๆ วัน”
Benefits
- แต่งตัวสบายๆ เสื้อยืด กางเกงยีน ชิลๆ ชิคๆ - Work at home - Flexible Location Co-working space - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ของขวัญวันเกิด - ลากิจ ลาพักร้อน - ปรับเงินเดือน โบนัส ประจำปี ตาม Performance และผลประกอบการ
Contacts
BUILK ONE GROUP CO., LTD.
เลขที่ 1624/2 อาคาร DCT (อาคารสุทธิ) ห้อง 1*103 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
See Map