บริษัทเปิดทำการตั้งแต่ปี 2540เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการจับเวลากีฬาต่างๆ นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED เครื่องให้คะแนนกีฬาชนิดต่างๆ จำหน่ายเครื่องลงเวลา เข้า-ออก พนักงานและนาฬิการะบบต่างๆ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรีเซียสไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด
143/613-614 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
See Map