โรงเรียนต้นกล้า ฟอร์ คิดส์ (ปากช่อง)
โรงเรียนสอนเสริมทักษะพิเศษ สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2552
วิชาที่สอนได้แก่
* วิชาภาษาอังกฤษ Phonics
* วิชาภาษาอังกฤษ Communication Skills
* วิชาจินตคณิต
* วิชาคณิตศาสตร์ทักษะและโจทย์ปัญหา
*** FB : โรงเรียนต้นกล้า ปากช่อง
*** Page : Tonkla for Kids School
สวัสดิการ
  • 1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
  • 4. ค่าดูแลนักเรียนรายบุคคล
  • 5. เงินสมทบช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
  • 6. ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  • 7. เงินสมทบช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  • 8. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนต้นกล้า ฟอร์ คิดส์ (ปากช่อง)
215/6 ถ.เทศบาล 16
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ใช้งานแผนที่