Bug's work Co.,Ltd.
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านบันเทิง ให้บริการครอบคลุมงานผลิตรายการทางโทรทัศน์ , การโฆษณา , Presentation หน่วยงานราชการและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bug's work Co.,Ltd.
19/28 ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230