บริษัท พี ไดมอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกรวมถึงการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี ไดมอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ 29/56 หมู่บ้านเดอะไพรมารี ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่