นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2537 งานเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมบำรุงงานระบบสาธรณูปโภคในอาคารสำนักงาน
สวัสดิการ
ชุดแบบฟอร์ม ประกันสังคม เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
503 ชั้น 7 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400