ผู้ผลิตหลอดพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำทั่วโลก
สวัสดิการ
รถรับ-ส่ง /โบนัสประจำีปี /ชุดฟอร์ม / ตรวจสุขภาพประจำปี /ค่าครองชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ แพ็ค จำกัด
53 หมู่ 6
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140