• ด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับสถานีโทรทัศน์
 • ด้านระบบภาพและเสียงสําหรับห้องประชุม
 • ด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวอร์ค
 • สวัสดิการ
  - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พี เอส แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  478 ถนนพหลโยธิน
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เว็บไซต์: www.psandsons.com