บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตหนังเบาะรถยนต์ หนังพวงมาลัย จำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO/TS 16949 กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
 • 1. เงินเดือนตามวุฒิและโครงสร้าง
 • 2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • 3. ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4. เบี้ยขยันแบบขั้นบรรไดสูงสุด 1,000 บาท/เดือน
 • 5. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี (รับประกาศนียบัตร + เงิน 10,000 บาท)
 • 6. รางวัลอายุงาน ทองคำหนัก 1-2 บาท
 • 7. ข้าวเปล่าฟรี และอาหารกลางวันราคาถูก
 • 8. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล (นอกจากประกันสังคม)
 • 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 11. กองทุนฌาปณกิจ (พ่อ / แม่ และพนักงาน)
 • 12. เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. รถรับ-ส่ง 13 เส้นทาง
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
678 ซอย ที เ จ ซี (เทศบาลบางปู 73) ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-028-9728-37
แฟกซ์: 02-028-9738-39
เว็บไซต์: www.interhides.com