BILLION LOGISTICS CO., LTD.
บริษัทบิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งบริษัทมาเป็นเวลา7ปี และกำลังขยายกิจการรับสมัครพนังานหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BILLION LOGISTICS CO., LTD.
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น19 ห้อง195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 12120
เว็บไซต์: www.billion.co.th