ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ดารณีโยธาและวัสดุ
เปิดดำเนินการมา 35 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างและสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
สวัสดิการ
ตามที่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ดารณีโยธาและวัสดุ
53 ม.1
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เว็บไซต์: www.thanawan.com