บริษัท รันอะเวย์เอ็นจีเนี่ยริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทรับซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
นิวเมติกส์ ไฮโดรลิกส์ และอื้นๆ
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รันอะเวย์เอ็นจีเนี่ยริ่ง จำกัด
9 แสมดำ 5
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150