จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม, อุปกรณ์ Network และอุปกรณ์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ประกันชีวิต - เทียวต่างประเทศ - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด
44 อาคารรุ่งโรนจ์ธนกุล ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.pplusnetwork.com
ใช้งานแผนที่