บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เมเนจเมนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทบริหารงานนิติบุคคล สำหรับอาคารชุด รับบริหารและจัดการนิติบุคคล สำหรับคอนโด
สวัสดิการ
วันหยุด ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัส โอที และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เมเนจเมนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
199/8 สุขุมวิท ซอย 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110