PATTAYA THAI CUISINE
ร้านอาหารไทยในประเทศจีน เปิดตั้งแต่ปี ต้องการบุคลากรเพิ่ม
สวัสดิการ
อาหาร ที่พัก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับทุกปีครึ่ง ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PATTAYA THAI CUISINE
3/7 หมู่บ้านมัณฑิกา
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150