บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ เซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งการออกแบบ และการทดลองแม่พิมพ์ การออกแบบชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์ รับจ้างฉีดงานพลาสติก รับจ้าง LASER WELDING และ LASER MARKING
Benefits
-เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์*หยุดเสาร์เว้นเสาร์* ทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ - ทำงาน 8.00-17.00 น. - เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาทต่อเดือน - สวัสดิการประกันสังคม - สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการค่าเดินทาง 500-1,000 บาทต่อเดือนตามระยะทางที่พัก - ค่าอาหาร 800 บาทต่อเดือน - ค่ากะ 60 บาท/วัน - ค่าตำแหน่ง 500 - 3,500 บาท - ค่าประสบการณ์ 500 - 2,500 บาท - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5,000 บาทต่อปี - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของพนักงาน 2,000 บาทต่อปี - ค่าทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี - ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันชีวิต - โบนัสประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 2,000 บาท กรณีบิดา มารดา บุตร ธิดาและคู่สมรสเสียชีวิต - อบรมสัมมนา/ท่องเที่ยวประจำปี - SPORT DAY/ทำบุญบริษัทประจำปี - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 2,000 บาท
Contacts
บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/129 หมู่ที่ 5
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120