บริษัทกลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปกระจกทุกชนิด ที่ใช้ในงานอาคาร งานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ ที่กลาสฟอร์ม พวกเรารักและให้ความใส่ใจกับกระจกทุกแผ่น เพราะเรามองกระจกเป็นมากกว่าวัสดุตกแต่งทั่วไป เพราะเราเห็นความสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานกระจก และเพราะเราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่เกิดจากการใช้สินค้าของเรา ที่นี่เราบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นโ ดยผู้บริหารรุ่นใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ และการก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้กลาสฟอร์มเป็นองค์กรในการพัฒนางานกระจกในรูปแบบที่ทันสมัย แข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าว พร้อมๆกับที่เราพร้อม จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - สิทธิการลางานมากกว่ากม.กำหนด
 • - วันหยุดประจำปี
 • - พนักงานส่วนออฟฟิศหยุดเพิ่ม 2 เสาร์(ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - อุปกรณ์การทำงาน
 • - อุปกรณ์ Safety
 • - สวัสดิการข้าวเปล่าแจกฟรี
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ
 • - ค่าเที่ยว
 • - สวัสดิการ/กิจกรรมพิเศษอื่นๆตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
35/6 หมู่ที่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.glassform.co.th