ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งจากทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมัน โรงงานผลิตเบียร์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - ค่าเช่าบ้าน - ค่าวิชาชีพ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - การอบรมสัมนา - อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด หมายเหตุ สวัสดิการต่างๆ ที่ระบุในเบื้องต้นในแต่ละตำแหน่งงานจะได้สวัสดิการไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างสวัสดิการของบริษัท
ติดต่อ
บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
389/70 หมู่ 4
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: http://.ucs-construction.com
ใช้งานแผนที่