บจก.ไทยอินเตอร์ เทรดดิ้ง อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต
นำเข้าอะไหล่รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บจก.ไทยอินเตอร์ เทรดดิ้ง อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต
59,77/7 ซ.สุคันธาราม ถ.พระราม 5
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300