บริษัท กรีนออฟเอเชียคอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว งานต่อเติม(built in) และงานบริหารการขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนออฟเอเชียคอนสตรัคชั่น จำกัด
38/139 ม.2
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000