โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีนักเรียนตั้งแต่น้องเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 900 คน
สวัสดิการ
  • 1. อาหารกลางวัน
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. ประกันอุบัติเหตุ24ชม.
  • 4. สวัสดิการต่างๆตามระบบครูเอกชนบรรจุ
  • 5. เงินกองทุนกู้ยืมภายในโรงเรียน
  • 6. บ้านพักครู(กรณีมีอายุงานครบ 1 ปี)
  • 7. อื่นๆ(แล้วแต่อายุงาน) เช่น เงินพิเศษต่างๆ ค่าจ้างพิเศษนอกเหนือจากอัตราเงินเดือนปกติตามภาระหน้าที่เพิ่มเติม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กทม.
เลขที่ 112, ถนนสวนผัก
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.facebook.com/VorraratSuksaSchool
ใช้งานแผนที่