RRT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัททำเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและจำหน่ายแบตเตอรี่
สวัสดิการ
เงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RRT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
29/96 หมู่11 หมู่บ้านวิเศษสุขนครริมน้ำ ซอยพระราชวีริยาภรณ์16
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 13130