JobThai
ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร และเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีกลุ่มบริษัทแคนนอนมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 200 สาขา ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการบุคลากรจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปพร้อมกับความสำเร็จของเรา
สวัสดิการ
1. โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ) 2. เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน 3. ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด (แรกเข้า) 4. ค่ากะ 5. ข้าวฟรี อาหารราคาถูก 6. เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท 7. ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี 8. ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท 9. เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท 10. ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12. ปรับค่าจ้างประจำปี 13. การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี 14. ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด 15. ตรวจสุขภาพประจำปี 16. รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด 17. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 18. ค่าพวงหรีด 19. รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ 20. โรงยิม
16 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
550 ม.7 304 Industrial Park (Prachinburi)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
วิธีการเดินทาง
-ตามแผนที่กรณีรถยนตร์ส่วนตัว -รถตู้โดยสาร เอกมัย-นิคม 304 -รถตู้โดยสาร หมอชิด2-คลองรั้ง