บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด สาขานราธิวาส
บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2540 เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า บริษัทได้บริการลูกค้าผ่านสำนักงานสาขา และสำนักงานตัวแทนที่มีมาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อก้าวไปสู่อีกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
สวัสดิการ
  • -เงินเดือน
  • -สวัสดิการ (ประกันชีวิต)
  • -รางวัลจากการขาย
  • -โบนัสทุกๆ 3 เดือน
  • -โบนัสสิ้นปี
  • -รางวัลท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด สาขานราธิวาส
153/11 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
ใช้งานแผนที่