สถานีทีวีดาวเทียม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลประกอบการ )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ ทีวี จำกัด
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.neotv.co.th