บริษัท พีทูซี สตีลเวิร์ค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปอุตสาหกรรมเหล็กและทำสีอบเพาเดอร์โค้ท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าเดินทาง 3.เบี้ยเลี้ยง 4.O.T 5.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบรษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทูซี สตีลเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 27/51 ม.4
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ใช้งานแผนที่