BKM Co., Ltd.
เป็นสื่อโฆษณานิตยสารญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมาแล้ว 7 ปี
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.มีรถจักรยานยนต์ของบริษัท
  • 3.ค่าน้ำมันสามารถเบิกได้
  • 4.มีค่าโทรศัพท์ให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BKM Co., Ltd.
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2(UBC II) ชั้น 24 ห้อง 2402 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.bangkokmadam.net
ใช้งานแผนที่