บริษัท พรีมาเทค เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท พรีมาเทค เทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์คุณภาพสูง ด้านงานวิศวกรรมและงานทั่วๆ ไป ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดี ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์นาวี บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการทำงานระดับสากล ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน
สวัสดิการ
-เงินเดือนประจำ -ประกันสังคมและสวัสดิการ -โบนัสประจำปีตามความเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีมาเทค เทรดดิ้ง จำกัด
335/43 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.primatechtrading.co.th