ร้านบุญญารัตน์ เบญจรงค์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และ จำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ สำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อมอบเป็นของที่ระลึก สำหรับลูกค้าขององค์กรธุรกิจ หรือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านบุญญารัตน์ เบญจรงค์
1 - 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.benjarong.net