บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง
สวัสดิการ
  • 1. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกปีละ 10,000 บาท
  • 2. บัตรประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ของไทยประกันชีวิต
  • 3. เบี้ยเลี้ยงตำแหน่งวิศวกร
  • 4. เงินค่าตำแหน่ง
  • 5. เบี้ยขยัน (กรณีที่ไม่ป่วย ไม่สาย)
  • 6. การจัดงาน Staff Party (นอก/ในสถานที่)
  • 7. การพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
391 ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่