บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกปีละ 10,000 บาท 2. บัตรประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ของไทยประกันชีวิต 3. เบี้ยเลี้ยงตำแหน่งวิศวกร 4. เงินค่าตำแหน่ง 5. เบี้ยขยัน (กรณีที่ไม่ป่วย ไม่สาย) 6. การจัดงาน Staff Party (นอก/ในสถานที่) 7. การพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
391 ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่