ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ค่าครองชีพ
 • อาหารเช้า - อาหารกลางวัน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดพนักงาน
 • ค่ารักษาพยายาล
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ติดต่อ
  บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
  22/1 หมู่ 5
  ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
  เว็บไซต์: http://www.pstconcrete.com
  ใช้งานแผนที่