เราเป็นบริษัทฯ ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( LPG ) ปัจจุบันกำลังขยายกิจการ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมพัฒนาเพื่อเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
 • 1. เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร
 • 2. เงินช่วยเหลือ กรณีงานศพ
 • 3. เงินช่วยเหลือ กรณีมงคลสมรส
 • 4. เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • 5. เงินกู้ยืมบริษัทฯ
 • 6. เงินกู้สถาบันการเงิน
 • 7. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
 • 8. ประกันกลุ่ม
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11. งานเลี้ยงขอบคุณปีใหม่
 • 12. โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 • 13. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 14. อื่น ๆ ตามกฏหมาย
ติดต่อ
บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-744-3290 ต่อ 405
แฟกซ์: 02-744-3294
เว็บไซต์: www.thaigas.co.th
ใช้งานแผนที่