บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และของเหลวทุกชนิด ซึ่งสามารถให้บริการได้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อคงความเป็นเลิศในธุรกิจแขนงนี้ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทความพยายามที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมทั้งบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรม อย่างดีจากบริษัท บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของเครื่องสูบที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของโลกดังต่อไปนี้ คือ JOHNSON, ROBUSCHI, WEIR WARMAN, ORBIT, TORISHIMA, TECNIUM, and MATHER+PLATT ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาด้านวิทยาการและความรู้ทางแขนงนี้ร่วมกันกับผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทนทานและมั่นใจได้ รวมถึงราคาประหยัด คุ้มค่ากับค่้าใช้จ่าย การบริการของบริษัทฯ ได้ยึดถือจากความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักพนักงานทุกระดับให้ความใส่ ใจ และพร้อมเสมอที่จะรีบจัดการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะร่วมมือกับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดจนถึงท้ายสุด คือ วางแผน ออกแบบ ประมาณการ จัดส่งสินค้าทันเวลา การติดตั้งใช้งาน และบริการหลังการขายให้กับงานโครงการขนาดใหญ่และเล็กต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานของหน่วยงานราชการหรืองานเอกชน ทางบริษัทฯ สามารถรับผิดชอบในลักษณะของ TURNKEY ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของงานที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.N.V. POLYTECH CO., LTD.
181/1, 181/2 หมู่ 1 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.pnvpolytech.com