บริษัท พีเมค จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญงานทางน้ำ รับสร้าง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ กำแพงป้องกันน้ำท่วม เขื่อน งานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงใต้น้ำ วางท่อใต้น้ำ รับเหมาก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งระบบต่างๆในงานวิศวกรรมทุกสาขา
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมัน(หากใช้รถส่วนตัวในงาน มีค่าเช่ารถต่างหาก) - ประกันสังคม ประกันชีวิต - กรณีออกไซด์งานต่างจังหวั่ด มีค่าที่พัก - สวัสดิการอื่นๆตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเมค จำกัด
304 ถ.สุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21130
เว็บไซต์: www.pimec-thailand.com