บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัด
บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 38/1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเกษตร มากว่า 38 ปี นำเข้าผลิตและจำหน่ายสินค้าปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชทั่วประเทศ ต้องการผู้เข้าร่วมทำงานเพื่อช่วยพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพ 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินเดือนและโบนัสตามผลประกอบการ 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัด
38/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่