บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด
ผลิตเสื้อเด็กสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - อาหารกลางวัน
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด
145, 147, 149 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600