ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เทพรุ่งเรืองเทรดดิ้ง
บริษัทเปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การส่งออกผัก และ ผลไม้ ระหว่างประเทศ ในแถบเอเชีย บริษัทได้รับใบรับรองระบบ GMP และ HACCP
Benefits
1.ชุดฟอร์มบริษัท 2.เงินช่วยเหลือ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร การณ์ที่เสียชีวิต 3.เบี้ยขยันประจำเดือน 4.โบนัสตามผลประกอบการของกิจการ 5.ค่าอายุงาน (เมื่อทำงานครบตามปีที่กำหนด) 6.ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (เมื่อออกนอกสถานที่) 7.กิจกรรมต่างๆ เช่น งานปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เทพรุ่งเรืองเทรดดิ้ง
88/8 หมู่ 3
ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000