บริษัท พรีเมียม กรีน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาที ปุ๋ยธาตุอาหารรวม,สารปรับปรุงดิน,ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ป้องกัน-กำจัดโรคและศัตรูพืช
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พรีเมียม กรีน จำกัด
  127 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 96/1
  แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  ใช้งานแผนที่