บริษัท พิมพลัส เดคคอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่ปรึกษาและออกแบบภายใน
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพลัส เดคคอร์ จำกัด
99/420
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000