บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตไหมเย็บแผลแบรนด์ไทยรายแรกภายใต้ชื่อ CONNEK® ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม 2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 3. ประกันสังคม 4. ค่าทำฟัน/ตัดแว่น 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. เครื่องแบบพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (คลอดบุตร / อุปสมบท / มงคลสมรส / เสียชีวิต) 9. วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 13-15 วัน 10. วันลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน 11. กิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น 12. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัทฯ 13. Long Service Award
ติดต่อ
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
599/15-17 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: https://www.novatec.co.th/
ใช้งานแผนที่