บริษัท กรีนไซเอนซ์ เทคนโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภาวะสึกกร่อน รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และด้านการค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนไซเอนซ์ เทคนโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1350/79 ชั้น 8 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.greensciencetech.com