ประกอบกิจการด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์กว่า10 ปี อาทิเช่น หนังสือ วารสาร งานบิลเอกสารต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี - จัดเลี้ยงประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครหลวงการพิมพ์ จำกัด
11 ซอยวิภาวดีรังสิต 38 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.nklprinting.com