บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
ประกอบกิจการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งจัดสรรพัฒนาที่ดิน ซื้อขายที่ดิน ก่อสร้างโรงงานให้เช่า จำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส (ประจำปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
126/33,35 อาคารไทยศรี(ชั้น9) ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่