ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทิญา ผู้ประกอบกิจการด้านขนส่งรายใหญ่รายหนึ่งของภาคกลางให้บริการด้านขนส่งทางรถยนต์ครบวงจรตั้งแต่การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขนส่งสารเคมีภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2533 เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ห้างฯได้ให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารงาน ISO9001:2008 จากสถาบัน URS ( United Registrar of System Ltd. ) และ มาตรฐานการขนส่ง ( Q mark ) จากกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันห้างฯมีพนักงานที่พร้อมให้บริการด้านการขนส่งมากกว่า 200 คน รถบรรทุกในการจัดส่งกว่า 100 คัน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับการบริการสูงสุดห้างฯยังได้ อบรมด้านการขับขี่ให้แก่พนักงานจัดส่งตามมาตรฐานสากลโดยใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ จึงทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพในการให้บริการโดยห้างฯได้รับความไว้วาง ใจจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัท อาทิเช่น •ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด •ขนส่งแก๊สให้กับบริษัท บ.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) •ขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสิงห์ ให้แก่ บ.บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด •บริการโอนสินค้าจากกรุงเทพไปคลังต่างจังหวัดให้แก่ บ.บริสตอล-ไมเยอร์ส สคริบป์ •ขนส่งเครื่องดื่ม M-150 ให้แก่ บ.ยูเนี่ยนดริ๊งค์ (เครือโอสถสภา) •ขนส่งนม UHTให้แก่ บ.ซี.พี.เมจิก จำกัด เป็นต้น
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินกู้ยืมในยามฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทิญา
129/6-7 ถ. ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.ntygroup.com