บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา , Website ในจังหวัดชลบุรี
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัทยาดอทคอม จำกัด
1-5 ถ.ศรีราชานคร 4
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.pattaya.com