บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จำกัด จากประเทศอิตาลีดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน ด้วยนวัตกรรมฟิตหุ่นอันทันสมัย โดยปัจจุบันเป็นสถาบันมีสาขามากที่สุดในประเทศไทยถึง 44 สาขาทั่วประเทศ พร้อมกำลังขยายสาขาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเพื่อรองรับการบริการลูกค้าทั่วประเทศ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากดังนี้
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ
 • - โบนัส ประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าเดินทาง
 • - การฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากร
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานปีใหม่
 • - สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน
 • *สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ *
 • 9.00 - 18.00 น.
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
Slim up Center
87 อาคารเอ็มไทย ออลซีซั่นเพลส ชั้น 10 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-696-1111
แฟกซ์: 02-696-1292
ใช้งานแผนที่