ดำเนินธุรกิจ Wedding, Event Planner, Video Presentation, DV Editing, VDO, Brochure, Graphic disign, Equipment rental, LED & Projector rental.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P MEDIA STUDIO
35 Ongsimpai Rd.,
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.pmediastudio.com